ERA test

ERA test eller The Endometrial Receptivity Analysis (ERA) hjälper att hitta ett implantations fönster eller den bästa tiden för att återinsätta ett embryo.

Vi är den första kliniken i Sverige som sedan 4 år tillbaka erbjuder ERA test i samarbete med Igenomix.

20% av infertilitet beror på endometrial faktor eller problem i livmoderns slemhinna.

3 av 10 kvinnor har en avvikande tid för ett implantations fönster.

72,5% av patienter blir gravida på det första försök efter att man hittar deras rätt implantations fönster med hjälp av ERA test.

Man rekommenderar ERA test efter 2 misslyckade embryotransfer med en blastocyst.

Läs mer om hur ERA test kan hjälpa dig https://www.igenomix.com/fertility-challenges/what-is-an-era-test-and-how-it-can-help-you/