Priser

Priser

Vi är en privat klinik som vänder sig i första hand till privatbetalande patienter eller patienter som har sjukvårdsförsäkring.

Vi har ett avtal med Västra Götalands region men kvoten för vårdavtals patienter är nådd och vi kan inte ta emot fler patienter inom ramen för vårdavtal.

Ett privat besök kostar 1000kr exkl prover.

Ett besök för patienter som söker alternativ vård för hormonrubbningar och bioidentiska hormoner kostar 1300kr. Innan besöket bör man lämna hormonprover. Priset varierar beroende vilka hormoner ska testas.

Ett första besök vid infertilitetsutredning kostar 1300kr. Ett uppföljande besök kostar 1000kr.

Hydrosalpingografi (“spolning av äggledare”) med ultraljudskontrast kostar 3200kr.

För utlandssvenskar (patienter utan personnummer) kostar ett besök 2000 kronor, det kan tillkomma avgifter för provtagning.

Ett besök med ultraljud vid tidig graviditet kostar 600kr. Ett besök med ultraljud efter graviditets vecka 15 kostar 1000kr.

Utebliven eller försenad (mindre än 24 timmar före bokad tid) avbokning debiteras.

Privatvård

Du som söker privatvård på Sokolova Gynkliniken kan få bruttolöneavdrag hos din arbetsgivare.

Visa dina kvitton för besöket hos oss till din arbetsgivare och be om bruttolöneavdrag.

Inför nästa besök kan din arbetsgivare fylla i faktureringsunderlag (laddas ned här) så skickar vi en faktura direkt till din arbetsgivare.