Priser

Priser

Vi är en gynekologisk klinik som vänder sig till alla patienter som har behov av kvinnosjukvård.

Vårdavtal med vgregion.

Vi har ett avtal med Västra Götalands region. Besöket för vårdavtalspatienter kostar 300kr.

Privatvård

Ett besök för patienter som söker alternativ vård för hormonrubbningar och bioidentiska hormoner kostar 1900kr. Ett återbesök kostar 1500kr.

Innan besöket bör man lämna hormonprover. Priset varierar beroende vilka hormoner ska testas.

Ett första besök vid infertilitetsutredning kostar 1900kr. Ett uppföljande besök kostar 1500kr.

Hydrosalpingografi (“spolning av äggledare”) med ultraljudskontrast kostar 3800kr.

Hysteroskopi (undersökning av insidan av livmodern med hjälp av kameran) kostar 4900kr.

Intralipid dropp kostar 1900kr.

För utlandssvenskar (patienter utan personnummer) kostar ett besök 2000 kronor, det tillkommer avgifter för provtagning.

Besök hos barnmorska.

Ett besök med ultraljud vid tidig graviditet hos barnmorska kostar 800kr. Ett besök med ultraljud efter graviditets vecka 12 kostar 1000kr.

Ett besök hos barnmorska kostar 450kr exkl prover.

En telefonkonsultation med barnmorska kostar 300kr.

Utebliven eller försenad (mindre än 24 timmar före bokad tid) avbokning debiteras.