PRIVAT VÅRD

I Sverige finns två typer av vård: privat och offentlig. Privat vård bedrivs utan något stöd från skattemedel, och privata vårdgivare sätter själva sina priser. Som vårdtagare betalar du hela kostnaden för den vård du får privat.

En privat mottagning kan också vara ansluten till region eller kommun genom ett vårdavtal. Då gäller samma regler som när du besöker en kommunal eller en offentlig finansierad mottagning. Du täcks exempelvis av högkostnadsskyddet och vårdgivaren måste följa gällande patienttaxa.

Sokolova Gynkliniken är en privat mottagning i Göteborg som också har vårdavtal. Det innebär att vi kan erbjuda viss vård privat och viss vård inom ramarna för vårdavtalet. Inom privat vård kan vi hjälpa dig med följande: