VÅRD VIA VÅRDAVTAL

Vård via vårdavtal

I Sverige finns idag både privat vård och offentligt finansierad vård. Sokolova Gynkliniken är en privat vårdgivare som är ansluten till region via vårdavtal. Det innebär att vi inom ramen för avtalet kan erbjuda viss vård på samma sätt som en offentligt driven mottagning.

Vård som bedrivs enligt vårdavtal finansieras med hjälp av skattemedel från staten. Det innebär att vissa riktlinjer måste följas, till exempel när det gäller prissättning. Våra priser följer gällande patienttaxa och du täcks in av högkostnadsskyddet när du söker vård via vårdavtal hos oss.

Inom ramen för vårdavtalet kan vi på Sokolova Gynkliniken hjälpa dig med: