ÄGGDONATION/EMBRYONDONATION

Äggdonationer gör det möjligt för kvinnor, vars egna äggstockar inte kan producera fertila ägg, att ändå bli gravida. Innan en donation måste blivande föräldrar såväl som äggdonator godkännas genom lämplighetsprövning och medicinsk bedömning. För att få donera ägg ska till exempel kvinnan, förutom att vara frisk, vara minst 23 år men yngre än 36 år, inte ha ett BMI över 32 och gärna ha fött egna barn (dock inget krav).

Hur går en äggdonation till?

Donatorns äggstockar stimuleras genom hormoninjektioner, och när äggblåsorna uppnått rätt storlek tillsätts ägglossningshormon och äggen sugs ut. Befruktning sker genom att sammanföra äggcellerna med mannens färska spermier. Två till fem dagar efter befruktningen sker embryoöverföring till kvinnan som ska bli gravid.

Vad kan du få hjälp med hos oss?

Sokolova Gynkliniken kan erbjuda fertilitetsutredningar, och sedan förmedla kontakt med kliniker utomlands för patienter som till exempel vill gå vidare med ägg- och embryodonation.