DISTANS-IVF

Om ni av någon anledning önskar genomgå en IVF-behandling på någon annan ort, kan Sokolova Gynkliniken erbjuda hjälp med planering inför behandlingen, men även stöd under resans gång.

Vad är IVF och hur går det till?

IVF (in vitro-fertilisering) kan även kallas provrörsbefruktning och är en vanlig behandlingsform vid ofrivillig barnlöshet. Vid IVF-behandling stimuleras kvinnan med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen plockas sedan ut och befruktas utanför kroppen med sperma från mannen. Några dagar efter befruktning sätts ett befruktat ägg in i livmodern där det förhoppningsvis får sitta fast och utvecklas till ett foster.

Innan en behandling inleds, sker alltid utredning och provtagning för att fastställa förutsättningarna för en lyckad behandling.