ERA-TEST

Sokolova Gynkliniken erbjuder som första klinik i Sverige ERA-test (Endometrial Receptivity Array). Det är en metod för patienter med flera misslyckade IVF-behandlingar eller äggdonationer att hitta “ett implantations fönster”.

Vad innebär ERA-testet?

Vid testet tas ett prov från slemhinnan som finns i livmodern och på detta görs en genetisk analys av mer än 200 gener som bestämmer den optimala tidpunkten för att ett embryo ska kunna få fäste. ERA-testet har visat sig vara en bra metod, då analysen berättar när livmodern är som mest mottaglig.