NIPT

Sokolova Gynkliniken utför testet NIPT (Non- Invasive Prenatal Test) i samarbete med www. fostertest. se och Panorama-test. Testet har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomförändringar hos fostret. Kostnaden för provtagning täcks inte av offentlig sjukvård.

Hur genomförs NIPT-testet?

NIPT-testet görs genom ett blodprov från mamman. Testet tas mellan graviditetsvecka 10–24 och mäter det fria DNA som den gravida kvinnan har i sitt blod under dessa veckor. Testet är enkelt och medför ingen risk för missfall. NIPT ger ett säkrare resultat än KUB.

Önskar du genomföra testet rekommenderar vi att ni har gjort ett ultraljud innan provtagningen för att verifiera graviditeten och få information om antalet foster.

När ska man inte ta ett NIPT-test?

Vi rekommenderar inte testet om du genomgått transplantationskirurgi, immunoterapi eller stamcellterapi och om du misstänks ha kromosomrubbning eller kromosomtal aberration. Om du har fått blodtransfusion någon gång i livet bör du rådgöra med oss om testet är lämpligt för dig.